6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Glasovanje o Sklepu o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve.