Zveza za Primorsko in Stranka Gibanje Svoboda

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

ZZP in GS
5%
5
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

ZZP in GS
98.1651376146789%
98 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Angel Vidmar je podal pobudo na temo: Na Goriški cesti, kjer se zavije proti banki, je na cestišču močno ugreznjen jašek. V kolikor se je ob prenovi pločnika obnavljalo tudi cestišče, je lahko še v garanciji.
Angel Vidmar je podal pobudo na temo: Leta 2012 je bil sprejet ZUJF, ki je določil, da lahko člani OS z delom pridobijo dohodek 7,5 % županove plače. Prej je bilo to 15 %. Občina je članica SOS in prav bi bilo, da poda pobudo, da se tudi ta ukrep odpravi, kot se je že večina drugih.
Angel Vidmar je zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je na prejšnji seji izpostavil problem lokalne ceste med Lokavcem in Cesto. V odgovoru ni napisano, ali se lahko to uredi in v kolikšnem času bi se lahko uredilo.
25. 5. 2023
Angel Vidmar je odprl temo: Povedal je, da imajo podoben problem, kot sta ga izpostavila g. Polanc in g. Škvarč, tudi v Lokavcu. Vasi se širijo in nastajajo problemi.
Vilko Brus je zastavil vprašanje na temo: Ali terminski plan za izgradnjo ČN in vodovodov po KS še drži ali ne drži in zakaj ne drži? Prosi za pisni odgovor.
Vilko Brus je podal pobudo na temo: V Batujah je bil na začetku vasi postavljen otok za umirjanje prometa. Po izgradnji novih stavb je sedaj ta otok že globoko v centru vasi in ne opravlja več svoje funkcije, zato bi ga bilo potrebno premakniti.
Vilko Brus je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se zaščiti občane s prepovedjo vožnje s kolesi ali z motornimi vozili po vseh javnih cestah v občini, kjer je neprekinjena črta. Novela Zakona o pravilih cestnega prometa namreč določa, da ima kolesar pravico uporabiti del ceste 1 m od roba cestišča, motorno vozilo pa ga sme prehiteti v kolikor je najmanj 1,5 m stran od njega. Kolesarju je torej namenjeno 2,5 m cestišča. Ker cestišče v povprečju meri le 3,40 m in prečkanje neprekinjene črte v nobenem primeru ni dovoljeno, motorno vozilo kolesarja ne sme prehiteti. Voznik motornega vozila mora voziti vsaj s polovično hitrostjo od predpisane za ta odsek ceste. Prehiteti kolesarja ne sme, ker bi šel čez neprekinjeno črto, za njim pa tudi ne sme voziti, ker bi vozil prepočasi. OA mora zaščititi občane pred nesmiselnimi državnimi predpisi.
13. 4. 2023
Vilko Brus je odprl temo: Povedal je, da je OS sprejel poseben dokument, v katerem se je občina zavezala, da bo terjala uporabo slovenskega jezika pri vseh zadevah v katerih je v kakršnikoli obliki vključena. Če je plakat postavljen v Vrtovinu ali Lokavcu, je namenjen domačinom in ne tuji javnosti. Striktno bi morali zahtevati, kar Zakon o uporabi slovenskega jezika v javni rabi določa. Vipavska dolina je lastno ime in kot tako naj se ne bi prevajalo.
Angel Vidmar je odprl temo: Povedal je, da je videl plakat, ki oglašuje prireditev »Grand crue Vipava Valley« v Vipavskem Križu. Sprejet je Zakon o uporabi slovenskega jezika. V kolikor občina sofinancira dogodke, ki se ne oglašujejo v slovenskem jeziku, je občina kriva in odgovorna za to, da se ne uporablja slovenski jezik. Apel vsem tistim, ki sofinancirajo različne prireditve in dobijo denar za to: v Sloveniji morajo uporabljati slovenski jezik.
26. 1. 2023
Uroš Štor je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi OA nabavila večji šotor za prireditve. Šotor bi se posojal KS in društvom in uporabljal v vaseh, ki nimajo ustreznih objektov za organizacijo prireditev.