Zveza za Primorsko in Stranka Gibanje Svoboda

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

ZZP in GS
5%
5
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

ZZP in GS
98.1651376146789%
98 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

26. 1. 2023
Uroš Štor je podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi OA nabavila večji šotor za prireditve. Šotor bi se posojal KS in društvom in uporabljal v vaseh, ki nimajo ustreznih objektov za organizacijo prireditev.
Vilko Brus je podal pobudo na temo: Prosil je direktorico, da se vsaj na uradni spletni strani občine uporablja slovenščina. Prejšnji teden je bilo objavljeno, da je na hribih padal sneg, »Vipava Valley« pa ni zasnežena.
Angel Vidmar je zastavil vprašanje na temo: Naslednje vprašanje je postavil v zvezi z vrtički, ki jih je občina uredila pod Ribnikom. Zanima ga, kolikšna je bila vrednost investicije v nove vrtičke? Kaj vse je bilo zgrajeno (vrtne ute, vodovod …)? Ali je zemljišče v celoti občinsko? Kolikšna je najemnina, če zemljišče ni občinsko? Koliko plačujejo občani za najem tega vrtička?
Angel Vidmar je podal pobudo na temo: Ugotavlja, da svetniki nimajo več dostopa do gradiva vseh odborov in komisije. Zanima ga, zakaj je tako? V poslovniku je določeno, da je delovanje OS in gradivo javno. Moralo bi biti tako, kot je bilo po starem, torej urejen dostop do gradiva vseh odborov in komisije. Tudi nečlan lahko prisostvuje seji odbora, če pa ne ve kdaj bo seja sklicana, tega ne more narediti.
Angel Vidmar je zastavil vprašanje na temo: Postavil je vprašanje v zvezi s Parlametrom. Nima nič proti uporabi le-tega, samo zanima ga, kdo se je za to odločil. Kolikor se on lahko spomni,svetniki niso sprejeli v zvezi s tem nobenega sklepa. Nima pomislekov v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ne ve točno, kaj bo Parlameter prikazoval – samo statistiko njegovih vprašanj in odgovorov, amandmajev ali še kaj drugega? To vprašanje je v povezavi tudi s tem, o čemer bodo svetniki danes odločali – video snemanju.