Socialni demokrati

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

SD
3%
3
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SD
98.6238532110092%
99 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Harij Bat je podal pobudo na temo: Veliko hiš nima hišnih številk, zato predlaga da se to uredi.
Nada Pirjevec je zastavila vprašanje na temo: Zanima jo, kdaj je bil objavljen javni natečaj oz. namera o oddaji javne površine za služnost za sončne elektrarne.
Nada Pirjevec je podala pobudo na temo: Predlaga, da se točko »informacije« uvrsti na dnevni red pred točko »vprašanja in pobude«.
25. 5. 2023
Harij Bat je odprl temo: Še glede novega trga – Ajdovščina še nikoli ni bila tako lepa. Otroci lahko skačejo brz skrbi, da bi jih kdo povozil. Vsak bi moral sam poskrbeti in za sabo počistiti. Glede prireditev pa je najbolje, da se ne dovoli nič, samo pogrebni zavod in je problem rešen.
Harij Bat je podal pobudo na temo: Povedal, da podpira g. Vidmarja. Tovornjak je moral peljati vzvratno na glavno cesto. Iz smeri Lokavca je tudi težko priti in je bilo že kar nekaj težkih nesreč, tako da tam bi bilo res potrebno najti rešitev.
Rajko Likar je zastavil vprašanje na temo: Vprašal je, če je bila občina obveščena o zapori ceste Lokavec - Predmeja. Potekajo namreč zapore po 15 minut, ker snemajo reklamo. Ljudje so negodovali, saj je moteče in se nabere dolga kolona. KS ni bila o tem nič obveščena.
Nada Pirjevec je podala pobudo na temo: Vprašanje ima glede ure zaključka popoldanskega varstva v šolah. V Ajdovščini je to do 16.30, v Dobravljah in ponekod drugje pa samo do 15.50. Starši delajo dlje in nimajo vsi zagotovljenega nadomestnega varstva. Bi lahko to bilo enotno določeno za celotno občino? Kaj se lahko naredi?
Nada Pirjevec je podala pobudo na temo: Daje tudi pobudo glede ureditve poligona na železniški postaji. Ponovno se bo lahko vozniški izpit opravljalo v Ajdovščini. Zagotovljena je učilnica in začasno tudi neprometna površina, katero je zasebnik dal na razpolago za eno leto. V tem času bi lahko dokončno uredili to neprometno površino.
Nada Pirjevec je zastavila vprašanje na temo: Vprašala glede poročila JSS, ker nazadnje direktorja ni bilo. Ali bo direktor prišel in predstavil poročilo? Kaj je z njeno pobudo glede javnosti sej svetov KS in objavljanjem zapisnikov? Po njenih opažanjih se ni nič spremenilo. KS Lokavec ima to zelo zgledno urejeno.
13. 4. 2023
Nada Pirjevec je podala pobudo na temo: Dala je pobudo glede javnosti sej svetov KS, saj za njih velja enak poslovnik kot za OS. Predlaga, da se najave sej in zapisniki javno objavljajo na zavihku KS na spletni strani OA, za vsako KS posebej.