Osnovne informacije

: SDS
: 2
: strokovni sodelavec
: dipl. inž. tehnologije prometa
: 44 let

Svetniška vprašanja in pobude

13. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je bilo kar nekaj polemike glede ukinitve UE. Kakšno je sedaj stanje ali občina sodeluje z drugimi občinami glede tega?
2. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Vprašal je glede odgovora, ki ga je prejel na vprašanje o ceni za izvajanje storitev pomoči na domu. Kako lahko en pravilnik določi dve različni ceni? Pri Zavodu Pristan je dodatek na plačo od 90 do 120 %, pri javnemu zavodu pa od 40 do 50 %. Želi, da se naredi presek, kako izračunajo ceno in zakaj je takšna razlika? Uporabnik tega ne bo občutil, občina pa bo morala to razliko plačati. Prosi, da mu specificirajo, kako so do te cene prišli in zakaj se to dogaja?
22. 12. 2022
Podal pobudo na temo: Ponovno je podal pobudo za ureditev obstoječega makadamskega parkirišča v C3 nasproti Banke Koper in za dograditev pločnika do prehoda za pešce.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Miha Kapelj
1%
1
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Miha Kapelj
91.743119266055%
92 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva