Osnovne informacije

: SD
:
:
:

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Zanima jo, kdaj je bil objavljen javni natečaj oz. namera o oddaji javne površine za služnost za sončne elektrarne.
Podala pobudo na temo: Predlaga, da se točko »informacije« uvrsti na dnevni red pred točko »vprašanja in pobude«.
25. 5. 2023
Podala pobudo na temo: Vprašanje ima glede ure zaključka popoldanskega varstva v šolah. V Ajdovščini je to do 16.30, v Dobravljah in ponekod drugje pa samo do 15.50. Starši delajo dlje in nimajo vsi zagotovljenega nadomestnega varstva. Bi lahko to bilo enotno določeno za celotno občino? Kaj se lahko naredi?

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Zanima jo, kdaj je bil objavljen javni natečaj oz. namera o oddaji javne površine za služnost za sončne elektrarne.
Podala pobudo na temo: Predlaga, da se točko »informacije« uvrsti na dnevni red pred točko »vprašanja in pobude«.
25. 5. 2023
Podala pobudo na temo: Vprašanje ima glede ure zaključka popoldanskega varstva v šolah. V Ajdovščini je to do 16.30, v Dobravljah in ponekod drugje pa samo do 15.50. Starši delajo dlje in nimajo vsi zagotovljenega nadomestnega varstva. Bi lahko to bilo enotno določeno za celotno občino? Kaj se lahko naredi?
Podala pobudo na temo: Daje tudi pobudo glede ureditve poligona na železniški postaji. Ponovno se bo lahko vozniški izpit opravljalo v Ajdovščini. Zagotovljena je učilnica in začasno tudi neprometna površina, katero je zasebnik dal na razpolago za eno leto. V tem času bi lahko dokončno uredili to neprometno površino.
Zastavila vprašanje na temo: Vprašala glede poročila JSS, ker nazadnje direktorja ni bilo. Ali bo direktor prišel in predstavil poročilo? Kaj je z njeno pobudo glede javnosti sej svetov KS in objavljanjem zapisnikov? Po njenih opažanjih se ni nič spremenilo. KS Lokavec ima to zelo zgledno urejeno.
13. 4. 2023
Podala pobudo na temo: Dala je pobudo glede javnosti sej svetov KS, saj za njih velja enak poslovnik kot za OS. Predlaga, da se najave sej in zapisniki javno objavljajo na zavihku KS na spletni strani OA, za vsako KS posebej.
2. 3. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Vprašala kdaj se bo začelo snemati seje? Glede trajanja vprašanj ali razprave, bi se lahko upoštevalo določila poslovnika.
26. 1. 2023
Zastavila vprašanje na temo: Vprašala, če se že kaj premika v zvezi z ureditvijo neprometne površine za izvajanje vozniških izpitov in kako daleč je do realizacije? Interes Agencije za varnost prometa je velik, ker to imajo določeno v pravilniku in morajo izvajati.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Nada Pirjevec
1%
1
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Nada Pirjevec
0%
0 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva