Jožko Premrn

Osnovne informacije

: 3
: komercialist
: univ. dipl. inž. teh. prometa
: 59 let

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo glede označevanja ulic v Ajdovščini. Ulice proti Ribniku so lepo označene, prosil je, da se tako označijo tudi ostale.
25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da je trg naša dnevna soba, za katero je bilo porabljenega kar nekaj denarja. V nedeljo je hodil po trgu in je opazil, da je kamen vedno bolj umazan. Na njem je vedno več madežev. Verjetno ravno vsaka prireditev tja ne spada. Trg bi morali vzdrževati, ker če ne bo denar za ureditev, vržen proč. Naj občina kot lastnik poskrbi, da bo zadeva ostala takšna, kot je bila predana v uporabo.

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo glede označevanja ulic v Ajdovščini. Ulice proti Ribniku so lepo označene, prosil je, da se tako označijo tudi ostale.
25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da je trg naša dnevna soba, za katero je bilo porabljenega kar nekaj denarja. V nedeljo je hodil po trgu in je opazil, da je kamen vedno bolj umazan. Na njem je vedno več madežev. Verjetno ravno vsaka prireditev tja ne spada. Trg bi morali vzdrževati, ker če ne bo denar za ureditev, vržen proč. Naj občina kot lastnik poskrbi, da bo zadeva ostala takšna, kot je bila predana v uporabo.
26. 1. 2023
Podal pobudo na temo: Druga (njegova) pobuda je glede prostih stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo. Meni, da je interesentov veliko. Gradnja blokov je urejena in občina pri tem po svoji moči pomaga. Za individualne gradnje, pa morajo občani sami iskati rešitve. Meni, da bi tudi njim morala občina pomagati, glede na to, da se ve, kako velik je ta problem. Predlaga, da bi pridobili podatke, koliko je povpraševanja in koliko je parcel, ki so na voljo.
Podal pobudo na temo: Prva (njegova pobuda) zadeva težavo iz zadnjih lokalnih volitev glede plakatnih mest. Nekatere KS imajo to urejeno, nekatere vasi pa imajo samo oglasne deske in so si morali pomagati sami s postavitvijo oglasnih plakatov vsepovsod. Zato predlaga, da se zadeve v času volitev vsaj začasno uredi in postavi panoje, enotna plakatna mesta, kjer je dovoljeno oglaševanje.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jožko Premrn
2%
2
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jožko Premrn
99.0825688073395%
99 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva