Igor Česnik

Osnovne informacije

:
:
:

Zadnje aktivnosti

25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da so na Odboru za okolje razpravljali o Naturi 2000 in sprejeli sklep in pobudo. Odbor daje pobudo OS, da na eni od naslednjih sej sprejme stališče glede obsega varovanja območja Natura 2000 s poudarkom na širjenju in umeščanju območij občutljivega trajnega travinja, OOTT, na geografskem območju OA. Predlagajo, da se pripravi gradivo in da se o tem razpravlja.

Svetniška vprašanja in pobude

25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da so na Odboru za okolje razpravljali o Naturi 2000 in sprejeli sklep in pobudo. Odbor daje pobudo OS, da na eni od naslednjih sej sprejme stališče glede obsega varovanja območja Natura 2000 s poudarkom na širjenju in umeščanju območij občutljivega trajnega travinja, OOTT, na geografskem območju OA. Predlagajo, da se pripravi gradivo in da se o tem razpravlja.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Igor Česnik
0%
0
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Igor Česnik
88.9908256880734%
89 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva