Osnovne informacije

: SDS
:
:
:

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Na lokalne prometne table se postavlja še druge privatne table in planinske označbe. Zanima ga, ali je za to potrebno dovoljenje in ali je sprejet kakšen pravilnik.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je po KS pomanjkanje zastav in drogov. Ali lahko občina to iz svojih sredstev zagotovi oziroma nadomesti?

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Na lokalne prometne table se postavlja še druge privatne table in planinske označbe. Zanima ga, ali je za to potrebno dovoljenje in ali je sprejet kakšen pravilnik.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je po KS pomanjkanje zastav in drogov. Ali lahko občina to iz svojih sredstev zagotovi oziroma nadomesti?
25. 5. 2023
Odprl temo: Pohvalil je Komunalo, delavce in njihove nadrejene, ki so sistematično pokosili na Colu.
13. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Njegovo naslednje vprašanje se navezuje na potovanje župana v Izrael. Koliko članov je odpotovalo v Izrael, kakšen je bil namen obiska in stroški ter kakšen je zaključek?
Odprl temo: Povedal je, da so na Colu in v Žagoliču prejeli dopis KSD, ker naj bi določena gospodinjstva porabila premalo vode. Prebral je prejeti dopis komunale, v zvezi s katerim se mu poraja več vprašanj. »Vgrajen vodomer, ki ne izkazuje porabe vode« – vodomer izkazuje porabo vode, vendar ne takšno, kot jo pričakujejo. Števec je v lasti in odgovornosti KSD. »V 8 dneh od prejema dopisa sporočite« – ne piše pa kako in kam naj se sporoči. »V kolikor ne bo odgovora, bomo začeli s pravilnim obračunavanjem stroškov« – kaj pomeni pravilno obračunavanje? Po njegovem mnenju je pravilno obračunavanje po dejanski porabi. »Sicer bodo obvestili inšpekcijsko službo« – zakaj grožnje? Sami so ozaveščeni in varčni. Direktor KSD bi se pred pošiljanjem dopisa lahko posvetoval s podžupanom pristojnim za to področje.
2. 3. 2023
Podal pobudo na temo: Njegova zadnja pobuda je bila postavitev radarja v Orešju. Postavljeni fiksni merilec hitrosti pokaže izjemno visoke hitrosti, tudi do 125 km/h.
Podal pobudo na temo: Njegova naslednja pobuda je bila postavitev ogledala na priključku občinske ceste iz Spodnjega Orešja na regionalno cesto Col – Kalce.
Podal pobudo na temo: Povedal je, da si želi, da bi se našla sistemska rešitev glede pluženja. Ponovno je zasnežilo in pločniki še vedno niso spluženi. Glede poročila redarske službe ima zadržke, saj se sam večkrat na dan vozi skozi vas in nikoli ni vse tako kot bi moralo biti. Ponovno nagovarja redarsko službo, da preveri promet mimo šole, kjer je tabla, ki dovoljuje zgolj lokalni promet. Z novo prometno ureditvijo je dvosmerna cesta bila preurejena v enosmerno. Ta cesta je vedno zaparkirana, zato se je ne da plužiti. Ali se lahko to uredi?
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zaključil se je razpis za gradnjo GRC, zanima ga v kakšni fazi je sedaj ta postopek.
Odprl temo: Povedal je, da se na javni razpis za pluženje na Colu ni prijavil nihče. Sedaj se to nekako krpa in čudi ga, da je bilo vse spluženo. V praksi se dogaja, da se plužač odloči, da nekomu ne bo splužil, ker ga ne mara, in mora zato delo opraviti drugi plužač. Dobiti je potrebno način, da se to uredi – dvigniti ceno, nabaviti traktorje … Poti so zaradi zidkov, kamenja, kipcev … preozke in se ne da splužiti brez povzročitve kakšne škode. Predlaga, da bi komunalne službe poleti območje pregledale in nekako ukrepale. Po novem so na Colu pločniki in prehodi za pešce. Pločniki niso spluženi, zato otroci hodijo po cesti. Cesta je sedaj zelo ozka in zato tudi smrtno nevarna. V zvezi z delom redarske službe pričakuje poročilo, kdaj so bili v zadnjih treh mesecih na Colu in koliko opozoril so izdali.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Janez Tratnik
5%
5
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Janez Tratnik
99.0825688073395%
99 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva