Osnovne informacije

:
:
:

Svetniška vprašanja in pobude

26. 1. 2023
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da bi OA nabavila večji šotor za prireditve. Šotor bi se posojal KS in društvom in uporabljal v vaseh, ki nimajo ustreznih objektov za organizacijo prireditev.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Uroš Štor
1%
1
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Uroš Štor
99.0825688073395%
99 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva