Osnovne informacije

: 2
: svetovalec Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
: univ. dipl. inženir zootehnike
: 37 let

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Vprašal je glede plakatnih mest, ki jih upravlja KSD. Nekateri plakati so tako veliki, da zasedejo celotno površino. Ali so kakšne omejitve glede velikosti? Če pravilnika ni, daje pobudo, da se ga sprejme.
25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Navezal na vprašanje Janeza Tratnika, na katerega je bil podan obširen odgovor glede zaračunavanja javne službe. Z odgovorom se strinja, torej da se pavšal obračunava. Če se odločajo pri novogradnjah za ločen sistem, da uporabljajo tudi druge vire vode, bi jih morali k temu še stimulirati, saj zmanjšujejo porabo in onesnaževanje pitne vode. Strinja se, da se odplake plačuje. Prosi za informacijo glede gradnje vodovoda Podkraj. Zanima jih kaj se dogaja, saj se na več mestih, kjer naj bi bilo že zaključeno, ponovno koplje. Zanima ga tudi časovnica skozi Podkraj, koliko bo rimska cesta ovirala nadaljevanje del?

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Vprašal je glede plakatnih mest, ki jih upravlja KSD. Nekateri plakati so tako veliki, da zasedejo celotno površino. Ali so kakšne omejitve glede velikosti? Če pravilnika ni, daje pobudo, da se ga sprejme.
25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Navezal na vprašanje Janeza Tratnika, na katerega je bil podan obširen odgovor glede zaračunavanja javne službe. Z odgovorom se strinja, torej da se pavšal obračunava. Če se odločajo pri novogradnjah za ločen sistem, da uporabljajo tudi druge vire vode, bi jih morali k temu še stimulirati, saj zmanjšujejo porabo in onesnaževanje pitne vode. Strinja se, da se odplake plačuje. Prosi za informacijo glede gradnje vodovoda Podkraj. Zanima jih kaj se dogaja, saj se na več mestih, kjer naj bi bilo že zaključeno, ponovno koplje. Zanima ga tudi časovnica skozi Podkraj, koliko bo rimska cesta ovirala nadaljevanje del?
2. 3. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da ima pobudo v zvezi z uporabo malih kurilnih naprav. Iz dimnikov se vali gost dim in ustvarja meglo po vaseh. Ministrstvo vodi projekt ENSVET Eko sklad, preko katerega se informira javnost o pravilnem kurjenju, pripravi drv in vzdrževanju peči, spodbujanja k menjavi starih in neučinkovitih kurilnih naprav. Ali ima tudi občina interes pristopiti k temu projektu ministrstva, da bo v zimskem času bolj čist zrak? Pobudo z natančnejšimi informacijami bo poslal tudi pisno. Inšpekcijske službe, ki so za to zadolžene, so premalo aktivne oz. učinkovite.
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da naj bi bila po informaciji občanke avtobusna postaja pri pokopališču v Šturjah premajhna. Ker se je tam prenavljalo, ali je mogoče predvideno, da se jo bo še kaj povečalo, ali so predvidena dela tam že zaključena? V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Adam Raspor
2%
2
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Adam Raspor
88.9908256880734%
89 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva