Nova Slovenija

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

N.Si
4%
4
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

N.Si
94.0366972477064%
94 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

26. 1. 2023
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Druga (njegova) pobuda je glede prostih stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo. Meni, da je interesentov veliko. Gradnja blokov je urejena in občina pri tem po svoji moči pomaga. Za individualne gradnje, pa morajo občani sami iskati rešitve. Meni, da bi tudi njim morala občina pomagati, glede na to, da se ve, kako velik je ta problem. Predlaga, da bi pridobili podatke, koliko je povpraševanja in koliko je parcel, ki so na voljo.
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Prva (njegova pobuda) zadeva težavo iz zadnjih lokalnih volitev glede plakatnih mest. Nekatere KS imajo to urejeno, nekatere vasi pa imajo samo oglasne deske in so si morali pomagati sami s postavitvijo oglasnih plakatov vsepovsod. Zato predlaga, da se zadeve v času volitev vsaj začasno uredi in postavi panoje, enotna plakatna mesta, kjer je dovoljeno oglaševanje.
Adam Raspor je zastavil vprašanje na temo: V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.
Adam Raspor je zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da naj bi bila po informaciji občanke avtobusna postaja pri pokopališču v Šturjah premajhna. Ker se je tam prenavljalo, ali je mogoče predvideno, da se jo bo še kaj povečalo, ali so predvidena dela tam že zaključena? V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.