Nova Slovenija

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

N.Si
4%
4
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

N.Si
94.0366972477064%
94 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Adam Raspor je podal pobudo na temo: Vprašal je glede plakatnih mest, ki jih upravlja KSD. Nekateri plakati so tako veliki, da zasedejo celotno površino. Ali so kakšne omejitve glede velikosti? Če pravilnika ni, daje pobudo, da se ga sprejme.
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Podal je pobudo glede označevanja ulic v Ajdovščini. Ulice proti Ribniku so lepo označene, prosil je, da se tako označijo tudi ostale.
25. 5. 2023
Kristjan Bratož je odprl temo: Povedal je, da kot ponudnik, ki že eno leto dela na tržnici, ugotavlja, da kupcev ni. Ponudniki so sami izrazili željo, da obratuje tudi ob torki popoldan, vendar ker ni dovolj zaslužka, je tudi sam ta termin opustil. Kupcev ni.
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Povedal je, da je trg naša dnevna soba, za katero je bilo porabljenega kar nekaj denarja. V nedeljo je hodil po trgu in je opazil, da je kamen vedno bolj umazan. Na njem je vedno več madežev. Verjetno ravno vsaka prireditev tja ne spada. Trg bi morali vzdrževati, ker če ne bo denar za ureditev, vržen proč. Naj občina kot lastnik poskrbi, da bo zadeva ostala takšna, kot je bila predana v uporabo.
Adam Raspor je zastavil vprašanje na temo: Navezal na vprašanje Janeza Tratnika, na katerega je bil podan obširen odgovor glede zaračunavanja javne službe. Z odgovorom se strinja, torej da se pavšal obračunava. Če se odločajo pri novogradnjah za ločen sistem, da uporabljajo tudi druge vire vode, bi jih morali k temu še stimulirati, saj zmanjšujejo porabo in onesnaževanje pitne vode. Strinja se, da se odplake plačuje. Prosi za informacijo glede gradnje vodovoda Podkraj. Zanima jih kaj se dogaja, saj se na več mestih, kjer naj bi bilo že zaključeno, ponovno koplje. Zanima ga tudi časovnica skozi Podkraj, koliko bo rimska cesta ovirala nadaljevanje del?
2. 3. 2023
Adam Raspor je podal pobudo na temo: Povedal je, da ima pobudo v zvezi z uporabo malih kurilnih naprav. Iz dimnikov se vali gost dim in ustvarja meglo po vaseh. Ministrstvo vodi projekt ENSVET Eko sklad, preko katerega se informira javnost o pravilnem kurjenju, pripravi drv in vzdrževanju peči, spodbujanja k menjavi starih in neučinkovitih kurilnih naprav. Ali ima tudi občina interes pristopiti k temu projektu ministrstva, da bo v zimskem času bolj čist zrak? Pobudo z natančnejšimi informacijami bo poslal tudi pisno. Inšpekcijske službe, ki so za to zadolžene, so premalo aktivne oz. učinkovite.
26. 1. 2023
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Druga (njegova) pobuda je glede prostih stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo. Meni, da je interesentov veliko. Gradnja blokov je urejena in občina pri tem po svoji moči pomaga. Za individualne gradnje, pa morajo občani sami iskati rešitve. Meni, da bi tudi njim morala občina pomagati, glede na to, da se ve, kako velik je ta problem. Predlaga, da bi pridobili podatke, koliko je povpraševanja in koliko je parcel, ki so na voljo.
Jožko Premrn je podal pobudo na temo: Prva (njegova pobuda) zadeva težavo iz zadnjih lokalnih volitev glede plakatnih mest. Nekatere KS imajo to urejeno, nekatere vasi pa imajo samo oglasne deske in so si morali pomagati sami s postavitvijo oglasnih plakatov vsepovsod. Zato predlaga, da se zadeve v času volitev vsaj začasno uredi in postavi panoje, enotna plakatna mesta, kjer je dovoljeno oglaševanje.
Adam Raspor je zastavil vprašanje na temo: V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.
Adam Raspor je zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da naj bi bila po informaciji občanke avtobusna postaja pri pokopališču v Šturjah premajhna. Ker se je tam prenavljalo, ali je mogoče predvideno, da se jo bo še kaj povečalo, ali so predvidena dela tam že zaključena? V zvezi z Ajdovsko tržnico ga zanima, ali se mogoče dogaja, da je ponudnikov oz. prodajalcev več kot je mest na tržnici? Po informaciji občana naj bi to namreč bil problem, zato je to želel preveriti.