Slovenska demokratska stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS
12%
12
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS
96.9418960244648%
97 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

26. 1. 2023
Janez Tratnik je zastavil vprašanje na temo: Zaključil se je razpis za gradnjo GRC, zanima ga v kakšni fazi je sedaj ta postopek.
Janez Tratnik je odprl temo: Povedal je, da se na javni razpis za pluženje na Colu ni prijavil nihče. Sedaj se to nekako krpa in čudi ga, da je bilo vse spluženo. V praksi se dogaja, da se plužač odloči, da nekomu ne bo splužil, ker ga ne mara, in mora zato delo opraviti drugi plužač. Dobiti je potrebno način, da se to uredi – dvigniti ceno, nabaviti traktorje … Poti so zaradi zidkov, kamenja, kipcev … preozke in se ne da splužiti brez povzročitve kakšne škode. Predlaga, da bi komunalne službe poleti območje pregledale in nekako ukrepale. Po novem so na Colu pločniki in prehodi za pešce. Pločniki niso spluženi, zato otroci hodijo po cesti. Cesta je sedaj zelo ozka in zato tudi smrtno nevarna. V zvezi z delom redarske službe pričakuje poročilo, kdaj so bili v zadnjih treh mesecih na Colu in koliko opozoril so izdali.
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Zanima ga, ali bo mogoče že v letošnjem letu oddati Mojo pobudo preko aplikacije? Zanima ga, na kateri točki je projekt in kaj vse bo obsegala aplikacija mAjdovščina?
Dejan Škvarč je podal pobudo na temo: Opozoril na lokalno cesto nad Budanjami mimo igrišč do glavne ceste. Cesta na tem odseku je v slabem stanju in drsi, tudi ko je suha. Ali obstaja način, da se to uredi, na primer z rezkanjem? Prosi, da se ustrezno službo na ta problem opozori.
Klemen Čehovin je zastavil vprašanje na temo: Vprašal je glede časovnice za dokončanje obnove ceste med Dolenjami in Planino in ceste med Velikimi Žabljami ter Vrtovčami?
Valentin Krtelj je zastavil vprašanje na temo: Ponovno prosi, da se 100 m klanca v Slejkotih proti Klopočiščem asfaltira (paša živine, spravilo lesa,…). Čaka se z ureditvijo stare Castre od stare občine do Dvorane 1. slovenske vlade in območje Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške do Lokavščka. Povečini so ljudje podprli ureditev Prešernove in Lavričevega trga, vendar meni, da je bila ureditev starega mestnega jedra potisnjeno v ozadje. Prosi za okvirno časovnico in obrazložitev kje se zapleta?
Valentin Krtelj je podal pobudo na temo: Povedal je, da si je pripravil nekaj točk, ki so bile aktualne že v preteklosti, vendar so ostale neuresničene. Na odboru za gospodarstvo je izpostavil poklic zidarja in vseh z njim povezanih poklicev (keramičarji in druga zaključna dela). V kolikor ustanovitev posebnega oddelka ni izvedljiva, bi si lahko pomagali z Ljudsko univerzo, ki je že nudila pridobitev poklica 5. in 6. stopnje. Domača gradbena podjetja bi lahko potencialnim kandidatom nudila prakso in štipendije. V praksi se največkrat dogaja, da se delavce uvaža, vendar večina od njih ni primerno strokovno usposobljenih. Zato se večkrat sliši, da v novih objektih pušča, piha, vleče.
22. 12. 2022
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Vprašal je zakaj se je ustavila asfaltacija pri Napoleonovem mostu v Dolgi Poljani. Ponovno je podal tudi vprašanje glede ureditve makadamskega parkirišča.
Janez Tratnik je podal pobudo na temo: Ponovno je podal pobudo, da se pozove redarsko službo na Col, na lokacijo pri šoli.
Janez Tratnik je zastavil vprašanje na temo: Zanima ga, ali je ta oprema (projekta Hostic) že popravljena in deluje ter kdo je plačal in koliko je stalo popravilo?