Osnovne informacije

:
:
:

Zadnje aktivnosti

25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Ali terminski plan za izgradnjo ČN in vodovodov po KS še drži ali ne drži in zakaj ne drži? Prosi za pisni odgovor.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se zaščiti občane s prepovedjo vožnje s kolesi ali z motornimi vozili po vseh javnih cestah v občini, kjer je neprekinjena črta. Novela Zakona o pravilih cestnega prometa namreč določa, da ima kolesar pravico uporabiti del ceste 1 m od roba cestišča, motorno vozilo pa ga sme prehiteti v kolikor je najmanj 1,5 m stran od njega. Kolesarju je torej namenjeno 2,5 m cestišča. Ker cestišče v povprečju meri le 3,40 m in prečkanje neprekinjene črte v nobenem primeru ni dovoljeno, motorno vozilo kolesarja ne sme prehiteti. Voznik motornega vozila mora voziti vsaj s polovično hitrostjo od predpisane za ta odsek ceste. Prehiteti kolesarja ne sme, ker bi šel čez neprekinjeno črto, za njim pa tudi ne sme voziti, ker bi vozil prepočasi. OA mora zaščititi občane pred nesmiselnimi državnimi predpisi.
Podal pobudo na temo: V Batujah je bil na začetku vasi postavljen otok za umirjanje prometa. Po izgradnji novih stavb je sedaj ta otok že globoko v centru vasi in ne opravlja več svoje funkcije, zato bi ga bilo potrebno premakniti.

Svetniška vprašanja in pobude

25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Ali terminski plan za izgradnjo ČN in vodovodov po KS še drži ali ne drži in zakaj ne drži? Prosi za pisni odgovor.
Podal pobudo na temo: V Batujah je bil na začetku vasi postavljen otok za umirjanje prometa. Po izgradnji novih stavb je sedaj ta otok že globoko v centru vasi in ne opravlja več svoje funkcije, zato bi ga bilo potrebno premakniti.
Podal pobudo na temo: Podal je pobudo, da se zaščiti občane s prepovedjo vožnje s kolesi ali z motornimi vozili po vseh javnih cestah v občini, kjer je neprekinjena črta. Novela Zakona o pravilih cestnega prometa namreč določa, da ima kolesar pravico uporabiti del ceste 1 m od roba cestišča, motorno vozilo pa ga sme prehiteti v kolikor je najmanj 1,5 m stran od njega. Kolesarju je torej namenjeno 2,5 m cestišča. Ker cestišče v povprečju meri le 3,40 m in prečkanje neprekinjene črte v nobenem primeru ni dovoljeno, motorno vozilo kolesarja ne sme prehiteti. Voznik motornega vozila mora voziti vsaj s polovično hitrostjo od predpisane za ta odsek ceste. Prehiteti kolesarja ne sme, ker bi šel čez neprekinjeno črto, za njim pa tudi ne sme voziti, ker bi vozil prepočasi. OA mora zaščititi občane pred nesmiselnimi državnimi predpisi.
13. 4. 2023
Odprl temo: Povedal je, da je OS sprejel poseben dokument, v katerem se je občina zavezala, da bo terjala uporabo slovenskega jezika pri vseh zadevah v katerih je v kakršnikoli obliki vključena. Če je plakat postavljen v Vrtovinu ali Lokavcu, je namenjen domačinom in ne tuji javnosti. Striktno bi morali zahtevati, kar Zakon o uporabi slovenskega jezika v javni rabi določa. Vipavska dolina je lastno ime in kot tako naj se ne bi prevajalo.
26. 1. 2023
Podal pobudo na temo: Prosil je direktorico, da se vsaj na uradni spletni strani občine uporablja slovenščina. Prejšnji teden je bilo objavljeno, da je na hribih padal sneg, »Vipava Valley« pa ni zasnežena.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Vilko Brus
1%
1
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Vilko Brus
0%
0 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva