Jordan Polanc

Osnovne informacije

:
:
:

Svetniška vprašanja in pobude

25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Povedal, da želi člane OS seznaniti s problematiko dostopa do predvidene nove soseske na parcelah 72, 73/1 in 74/1 k.o. Ajdovščina, kjer je predvidena gradnja sedmih enodružinskih hiš.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jordan Polanc
0%
0
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jordan Polanc
0%
0 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva