Osnovne informacije

: 4
: upokojenec/ pravnik
:
: 68 let

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Na Goriški cesti, kjer se zavije proti banki, je na cestišču močno ugreznjen jašek. V kolikor se je ob prenovi pločnika obnavljalo tudi cestišče, je lahko še v garanciji.
Podal pobudo na temo: Leta 2012 je bil sprejet ZUJF, ki je določil, da lahko člani OS z delom pridobijo dohodek 7,5 % županove plače. Prej je bilo to 15 %. Občina je članica SOS in prav bi bilo, da poda pobudo, da se tudi ta ukrep odpravi, kot se je že večina drugih.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je na prejšnji seji izpostavil problem lokalne ceste med Lokavcem in Cesto. V odgovoru ni napisano, ali se lahko to uredi in v kolikšnem času bi se lahko uredilo.

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Podal pobudo na temo: Na Goriški cesti, kjer se zavije proti banki, je na cestišču močno ugreznjen jašek. V kolikor se je ob prenovi pločnika obnavljalo tudi cestišče, je lahko še v garanciji.
Podal pobudo na temo: Leta 2012 je bil sprejet ZUJF, ki je določil, da lahko člani OS z delom pridobijo dohodek 7,5 % županove plače. Prej je bilo to 15 %. Občina je članica SOS in prav bi bilo, da poda pobudo, da se tudi ta ukrep odpravi, kot se je že večina drugih.
Zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je na prejšnji seji izpostavil problem lokalne ceste med Lokavcem in Cesto. V odgovoru ni napisano, ali se lahko to uredi in v kolikšnem času bi se lahko uredilo.
25. 5. 2023
Odprl temo: Povedal je, da imajo podoben problem, kot sta ga izpostavila g. Polanc in g. Škvarč, tudi v Lokavcu. Vasi se širijo in nastajajo problemi.
13. 4. 2023
Odprl temo: Povedal je, da je videl plakat, ki oglašuje prireditev »Grand crue Vipava Valley« v Vipavskem Križu. Sprejet je Zakon o uporabi slovenskega jezika. V kolikor občina sofinancira dogodke, ki se ne oglašujejo v slovenskem jeziku, je občina kriva in odgovorna za to, da se ne uporablja slovenski jezik. Apel vsem tistim, ki sofinancirajo različne prireditve in dobijo denar za to: v Sloveniji morajo uporabljati slovenski jezik.
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Naslednje vprašanje je postavil v zvezi z vrtički, ki jih je občina uredila pod Ribnikom. Zanima ga, kolikšna je bila vrednost investicije v nove vrtičke? Kaj vse je bilo zgrajeno (vrtne ute, vodovod …)? Ali je zemljišče v celoti občinsko? Kolikšna je najemnina, če zemljišče ni občinsko? Koliko plačujejo občani za najem tega vrtička?
Podal pobudo na temo: Ugotavlja, da svetniki nimajo več dostopa do gradiva vseh odborov in komisije. Zanima ga, zakaj je tako? V poslovniku je določeno, da je delovanje OS in gradivo javno. Moralo bi biti tako, kot je bilo po starem, torej urejen dostop do gradiva vseh odborov in komisije. Tudi nečlan lahko prisostvuje seji odbora, če pa ne ve kdaj bo seja sklicana, tega ne more narediti.
Zastavil vprašanje na temo: Postavil je vprašanje v zvezi s Parlametrom. Nima nič proti uporabi le-tega, samo zanima ga, kdo se je za to odločil. Kolikor se on lahko spomni,svetniki niso sprejeli v zvezi s tem nobenega sklepa. Nima pomislekov v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ne ve točno, kaj bo Parlameter prikazoval – samo statistiko njegovih vprašanj in odgovorov, amandmajev ali še kaj drugega? To vprašanje je v povezavi tudi s tem, o čemer bodo svetniki danes odločali – video snemanju.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Angel Vidmar
3%
3
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Angel Vidmar
97.2477064220184%
97 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva