6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Seznanitveni sklep: »Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil z Letnim poročilom Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2022.«