Matjaž Bajec

Osnovne informacije

: 4
: vodja proizvodnega sektorja
: dipl. inž. strojništva
: 45 let

Svetniška vprašanja in pobude

13. 4. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da ima pobudo, ki bi jo naslovili na direkcijo oz. upravljalca cest. Na relaciji Ajdovščina – Col, pa tudi proti Črnemu vrhu, je precej velikih tovornjakov, izogibkov, da bi se umaknili, pa malo. Ali bi lahko te izogibke povečali?
26. 1. 2023
Podal pobudo na temo: Povedal je, da so imeli letos v višje ležečih krajih kar precej megle. Zato daje pobudo, da se pozove direkcijo oz. upravljalca cest, da se pregleda in popravi črte na cestišču, saj so slabo vidne ali pa sploh še niso narisane (tam, kjer se je gradil vodovod).

Št. svetniških vprašanj in pobud

Matjaž Bajec
1%
1
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Matjaž Bajec
100%
100 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva