29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

19. 5. 2022

Glasovanje

Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce (seznanitev)