21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Sprejme se Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic