21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
2. Informacije in pobude;
4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina
5.      Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II
7. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2020
10. Sklep o spremembi območja izvajanja pomoči na domu izvajalca DSO Ajdovščina
11. Sklep – soglasje k redni delovni uspešnosti pomočnice direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Ajdovščina;
13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - preverjanje sklica 6.