21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Sprejme se sklep, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.