21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Potrdi se poročilo o izvajanju ukrepov 20. redne seje s popravkom