25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

16. 12. 2021

Glasovanje

Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €.