25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

16. 12. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje
2. Informacije in pobude;
3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
5.  Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – I. obravnava
6.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina
7.  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina
8.  Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;
9.  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022
10.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Stomažu ST1
11.  Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2022
12.  Program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022
13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
14.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: