30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

28. 6. 2022

Glasovanje

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Otlica)