5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

13. 4. 2023

Glasovanje

Dnevni red (Sklep - uvrstitev na dnevni red - Sklep o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem)