21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Sprejme se Sklep »Občinski svet se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II in zavezuje občinsko upravo, da prouči podane pripombe v razpravi ter se do njih opredeli.«