21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Sprejme se Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v II. obravnavi