21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 5. 2021

Glasovanje

Sprejme se Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 v I. obravnavi s Sklepom o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem OA za leti 2020 in 2021 in popravki