Lista Burja

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Lista Burja
1%
1
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Lista Burja
94.4954128440367%
94 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Marija Ferjančič je odprla temo: Mesec dni nazaj so po Budanjah kosili in vsa trava je še vedno na cestišču, kot tudi pesek od posipanja med zimo. Iz KSD so obljubili, da bodo to počistili.
Marija Ferjančič je zastavila vprašanje na temo: Povedala je, da je Uroš Štor opozoril na cesto Športni park Ravne – Col, ki drsi. Iz KSD so cesto pregledali in jo zanima, kako bodo težavo rešili?
25. 5. 2023
Igor Česnik je podal pobudo na temo: Povedal je, da so na Odboru za okolje razpravljali o Naturi 2000 in sprejeli sklep in pobudo. Odbor daje pobudo OS, da na eni od naslednjih sej sprejme stališče glede obsega varovanja območja Natura 2000 s poudarkom na širjenju in umeščanju območij občutljivega trajnega travinja, OOTT, na geografskem območju OA. Predlagajo, da se pripravi gradivo in da se o tem razpravlja.
Jordan Polanc je zastavil vprašanje na temo: Povedal, da želi člane OS seznaniti s problematiko dostopa do predvidene nove soseske na parcelah 72, 73/1 in 74/1 k.o. Ajdovščina, kjer je predvidena gradnja sedmih enodružinskih hiš.
13. 4. 2023
Matjaž Bajec je podal pobudo na temo: Povedal je, da ima pobudo, ki bi jo naslovili na direkcijo oz. upravljalca cest. Na relaciji Ajdovščina – Col, pa tudi proti Črnemu vrhu, je precej velikih tovornjakov, izogibkov, da bi se umaknili, pa malo. Ali bi lahko te izogibke povečali?
26. 1. 2023
Matjaž Bajec je podal pobudo na temo: Povedal je, da so imeli letos v višje ležečih krajih kar precej megle. Zato daje pobudo, da se pozove direkcijo oz. upravljalca cest, da se pregleda in popravi črte na cestišču, saj so slabo vidne ali pa sploh še niso narisane (tam, kjer se je gradil vodovod).