Osnovne informacije

: SDS
: 2
: Fizioterapevt v CIRIUS Vipava
: diplomirani fizioterapevt
: 41 let

Zadnje aktivnosti

29. 7. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Glede turistične ponudbe v občini Ajdovščina prosi za informacijo, koliko je ponudnikov in koliko povpraševanja.
Zastavil vprašanje na temo: Občina naj bi odkupila eno zemljišče, prosi za potrditev te informacije.
25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zanima ga ajdovska tržnica – ali imajo kakšne odzive o obisku in o ponudnikih? Je ponudnikov dovolj ali jih je premalo kot je slišati?
Zastavil vprašanje na temo: Zanima ga glede gostinske ponudba v mestnem jedru. Maksel se je zaprl, drugih gostilen s tradicionalno lokalno hrano ni. Ali občina razmišlja o kakšnem gostišču z lokalnimi dobrotami? Se kdo zanima za to? Poleg tega se je zahvalil za proslavo 5. maja ter čestital prejemnikom nagrad.
Odprl temo: Povedal je, da se strinja z dopisom, saj so tudi njega stanovalci (sosedje načrtovane nove soseske na parcelah 72, 73/1 ter 74/1) kontaktirali. Stanovalci tudi po sestanku z županom niso zadovoljni. Cesta je javno dobro, kaj se lahko naredi? Razočarani so bili, ker so bili kar postavljeni pred dejstvo - prišli so kamioni s težko mehanizacijo. Zanima ga, kaj je z izdanimi občinskimi dovoljenji za gradnjo, ki jih mora investitor še pridobiti? Zahvalil se je Joštu Černigoju in drugim na oddelku, ki so mu pomagali ob iskanju informacij.

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Glede turistične ponudbe v občini Ajdovščina prosi za informacijo, koliko je ponudnikov in koliko povpraševanja.
Zastavil vprašanje na temo: Občina naj bi odkupila eno zemljišče, prosi za potrditev te informacije.
25. 5. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zanima ga ajdovska tržnica – ali imajo kakšne odzive o obisku in o ponudnikih? Je ponudnikov dovolj ali jih je premalo kot je slišati?
Zastavil vprašanje na temo: Zanima ga glede gostinske ponudba v mestnem jedru. Maksel se je zaprl, drugih gostilen s tradicionalno lokalno hrano ni. Ali občina razmišlja o kakšnem gostišču z lokalnimi dobrotami? Se kdo zanima za to? Poleg tega se je zahvalil za proslavo 5. maja ter čestital prejemnikom nagrad.
Odprl temo: Povedal je, da se strinja z dopisom, saj so tudi njega stanovalci (sosedje načrtovane nove soseske na parcelah 72, 73/1 ter 74/1) kontaktirali. Stanovalci tudi po sestanku z županom niso zadovoljni. Cesta je javno dobro, kaj se lahko naredi? Razočarani so bili, ker so bili kar postavljeni pred dejstvo - prišli so kamioni s težko mehanizacijo. Zanima ga, kaj je z izdanimi občinskimi dovoljenji za gradnjo, ki jih mora investitor še pridobiti? Zahvalil se je Joštu Černigoju in drugim na oddelku, ki so mu pomagali ob iskanju informacij.
13. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zanimalo ga je, kakšni so načrti za poletno dogajanje na glavnem trgu? Ali so predvidene kakšne delavnice za otroke?
2. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Ali je brv čez Hubelj, med C2 in Rizzatovo vilo,še vedno aktualna?
Zastavil vprašanje na temo: Vprašal je če že obstaja, ali če se lahko pripravi pregled črpanja evropskih sredstev v zadnjih desetih letih oz. odkar je bil izvoljen župan. Koliko denarja je bilo pridobljenega? V sklopu katerega projekta in za kakšen namen?
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Zanima ga, ali bo mogoče že v letošnjem letu oddati Mojo pobudo preko aplikacije? Zanima ga, na kateri točki je projekt in kaj vse bo obsegala aplikacija mAjdovščina?
Podal pobudo na temo: Opozoril na lokalno cesto nad Budanjami mimo igrišč do glavne ceste. Cesta na tem odseku je v slabem stanju in drsi, tudi ko je suha. Ali obstaja način, da se to uredi, na primer z rezkanjem? Prosi, da se ustrezno službo na ta problem opozori.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Dejan Škvarč
3%
3
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Dejan Škvarč
100%
100 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva