Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
8. 8. 2023, 1. korespondenčna seja - Mandat 2022 - 2026 (Občinski svet občine Ajdovščina)
ZA

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023 – 2. obravnava.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Bojan Arnol
0%
0 %
2.47000705716302%
2 %
12.8440366972477%
Adam Raspor
Miha Kapelj
Igor Česnik
Angel Vidmar
13 %