Kristjan Bratož

Osnovne informacije

: 1
: učitelj praktičnega pouka
: dipl. inž. vinogradništva in vinarstva
: 48 let

Zadnje aktivnosti

25. 5. 2023
Odprl temo: Povedal je, da kot ponudnik, ki že eno leto dela na tržnici, ugotavlja, da kupcev ni. Ponudniki so sami izrazili željo, da obratuje tudi ob torki popoldan, vendar ker ni dovolj zaslužka, je tudi sam ta termin opustil. Kupcev ni.

Svetniška vprašanja in pobude

25. 5. 2023
Odprl temo: Povedal je, da kot ponudnik, ki že eno leto dela na tržnici, ugotavlja, da kupcev ni. Ponudniki so sami izrazili željo, da obratuje tudi ob torki popoldan, vendar ker ni dovolj zaslužka, je tudi sam ta termin opustil. Kupcev ni.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Kristjan Bratož
0%
0
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Kristjan Bratož
0%
0 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva