Slovenska demokratska stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS
12%
12
5%
5
12%
Slovenska demokratska stranka
SDS
12

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS
96.9418960244648%
97 %
96.4525993883792%
96 %
98.6238532110092%
Socialni demokrati
SD
99 %

Svetniška vprašanja in pobude

29. 7. 2023
Janez Tratnik je zastavil vprašanje na temo: Na lokalne prometne table se postavlja še druge privatne table in planinske označbe. Zanima ga, ali je za to potrebno dovoljenje in ali je sprejet kakšen pravilnik.
Janez Tratnik je zastavil vprašanje na temo: Povedal je, da je po KS pomanjkanje zastav in drogov. Ali lahko občina to iz svojih sredstev zagotovi oziroma nadomesti?
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Glede turistične ponudbe v občini Ajdovščina prosi za informacijo, koliko je ponudnikov in koliko povpraševanja.
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Občina naj bi odkupila eno zemljišče, prosi za potrditev te informacije.
25. 5. 2023
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Zanima ga ajdovska tržnica – ali imajo kakšne odzive o obisku in o ponudnikih? Je ponudnikov dovolj ali jih je premalo kot je slišati?
Dejan Škvarč je zastavil vprašanje na temo: Zanima ga glede gostinske ponudba v mestnem jedru. Maksel se je zaprl, drugih gostilen s tradicionalno lokalno hrano ni. Ali občina razmišlja o kakšnem gostišču z lokalnimi dobrotami? Se kdo zanima za to? Poleg tega se je zahvalil za proslavo 5. maja ter čestital prejemnikom nagrad.
Janez Tratnik je odprl temo: Pohvalil je Komunalo, delavce in njihove nadrejene, ki so sistematično pokosili na Colu.
Valentin Krtelj je podal pobudo na temo: Glede Cebejeve ulice predlaga, da se čimprej uredi razmere na koščku makadamske ceste, saj bodo tako precej lažje dostopali iz Lavričeve ulice proti gradbišču.
Valentin Krtelj je podal pobudo na temo: Podal pobudo, da OA posreduje za ureditev gradbišča ob Pilonovi galeriji v središču mesta. Gradbišča v obrtnih conah so bistveno bolj urejena. Potekale so čudovite prireditve v mestnem jedru, vendar varnostnikov v ozadju ni. Zato tam obiskovalci uriniranjo in bruhano, kljub temu, da so urejene sanitarije. Če bi varnostniki izvajali obhode, se to ne bi dogajalo.
Dejan Škvarč je odprl temo: Povedal je, da se strinja z dopisom, saj so tudi njega stanovalci (sosedje načrtovane nove soseske na parcelah 72, 73/1 ter 74/1) kontaktirali. Stanovalci tudi po sestanku z županom niso zadovoljni. Cesta je javno dobro, kaj se lahko naredi? Razočarani so bili, ker so bili kar postavljeni pred dejstvo - prišli so kamioni s težko mehanizacijo. Zanima ga, kaj je z izdanimi občinskimi dovoljenji za gradnjo, ki jih mora investitor še pridobiti? Zahvalil se je Joštu Černigoju in drugim na oddelku, ki so mu pomagali ob iskanju informacij.