6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Glasovanje o odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa v 1. obravnavi.