6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Glasovanje o sklepu, da se izvede 2. obravnava odloka v enakem besedilu, kot je bil sprejet v 1. obravnavi.