6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Glasovanje o sklepu: »Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 in iz preteklih let se razporedi za namene po predlogu Sveta zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki je priloga tega sklepa.«