6. redna seja Občinskega sveta Ajdovščina - Mandat 2022 - 2026

Občinski svet občine Ajdovščina

25. 5. 2023

Glasovanje

Gasovanje o sklepu: »Pilonovi galeriji Ajdovščina se poda soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022, kot je predlagano in specificirano v prilogi tega sklepa.«