Osnovne informacije

: SDS
: 4
: skladiščnik
: strojni tehnik
: 60 let

Zadnje aktivnosti

25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Glede Cebejeve ulice predlaga, da se čimprej uredi razmere na koščku makadamske ceste, saj bodo tako precej lažje dostopali iz Lavričeve ulice proti gradbišču.
Podal pobudo na temo: Podal pobudo, da OA posreduje za ureditev gradbišča ob Pilonovi galeriji v središču mesta. Gradbišča v obrtnih conah so bistveno bolj urejena. Potekale so čudovite prireditve v mestnem jedru, vendar varnostnikov v ozadju ni. Zato tam obiskovalci uriniranjo in bruhano, kljub temu, da so urejene sanitarije. Če bi varnostniki izvajali obhode, se to ne bi dogajalo.
13. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Vprašal je, če je bil problem glede IX. korpusa na sodišču?
Podal pobudo na temo: Predlagal je, da bi stare zapuščene hiše v mestnih jedrih občina odkupila in uporabila za ureditev prehodov, stanovanjske problematike, parkirišč … Prosil je tudi za sestanek z županom na to temo.
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Ponovno prosi, da se 100 m klanca v Slejkotih proti Klopočiščem asfaltira (paša živine, spravilo lesa,…). Čaka se z ureditvijo stare Castre od stare občine do Dvorane 1. slovenske vlade in območje Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške do Lokavščka. Povečini so ljudje podprli ureditev Prešernove in Lavričevega trga, vendar meni, da je bila ureditev starega mestnega jedra potisnjeno v ozadje. Prosi za okvirno časovnico in obrazložitev kje se zapleta?
Podal pobudo na temo: Povedal je, da si je pripravil nekaj točk, ki so bile aktualne že v preteklosti, vendar so ostale neuresničene. Na odboru za gospodarstvo je izpostavil poklic zidarja in vseh z njim povezanih poklicev (keramičarji in druga zaključna dela). V kolikor ustanovitev posebnega oddelka ni izvedljiva, bi si lahko pomagali z Ljudsko univerzo, ki je že nudila pridobitev poklica 5. in 6. stopnje. Domača gradbena podjetja bi lahko potencialnim kandidatom nudila prakso in štipendije. V praksi se največkrat dogaja, da se delavce uvaža, vendar večina od njih ni primerno strokovno usposobljenih. Zato se večkrat sliši, da v novih objektih pušča, piha, vleče.

Svetniška vprašanja in pobude

25. 5. 2023
Podal pobudo na temo: Glede Cebejeve ulice predlaga, da se čimprej uredi razmere na koščku makadamske ceste, saj bodo tako precej lažje dostopali iz Lavričeve ulice proti gradbišču.
Podal pobudo na temo: Podal pobudo, da OA posreduje za ureditev gradbišča ob Pilonovi galeriji v središču mesta. Gradbišča v obrtnih conah so bistveno bolj urejena. Potekale so čudovite prireditve v mestnem jedru, vendar varnostnikov v ozadju ni. Zato tam obiskovalci uriniranjo in bruhano, kljub temu, da so urejene sanitarije. Če bi varnostniki izvajali obhode, se to ne bi dogajalo.
13. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Vprašal je, če je bil problem glede IX. korpusa na sodišču?
Podal pobudo na temo: Predlagal je, da bi stare zapuščene hiše v mestnih jedrih občina odkupila in uporabila za ureditev prehodov, stanovanjske problematike, parkirišč … Prosil je tudi za sestanek z županom na to temo.
26. 1. 2023
Zastavil vprašanje na temo: Ponovno prosi, da se 100 m klanca v Slejkotih proti Klopočiščem asfaltira (paša živine, spravilo lesa,…). Čaka se z ureditvijo stare Castre od stare občine do Dvorane 1. slovenske vlade in območje Stritarjeve, Vilharjeve in Šibeniške do Lokavščka. Povečini so ljudje podprli ureditev Prešernove in Lavričevega trga, vendar meni, da je bila ureditev starega mestnega jedra potisnjeno v ozadje. Prosi za okvirno časovnico in obrazložitev kje se zapleta?
Podal pobudo na temo: Povedal je, da si je pripravil nekaj točk, ki so bile aktualne že v preteklosti, vendar so ostale neuresničene. Na odboru za gospodarstvo je izpostavil poklic zidarja in vseh z njim povezanih poklicev (keramičarji in druga zaključna dela). V kolikor ustanovitev posebnega oddelka ni izvedljiva, bi si lahko pomagali z Ljudsko univerzo, ki je že nudila pridobitev poklica 5. in 6. stopnje. Domača gradbena podjetja bi lahko potencialnim kandidatom nudila prakso in štipendije. V praksi se največkrat dogaja, da se delavce uvaža, vendar večina od njih ni primerno strokovno usposobljenih. Zato se večkrat sliši, da v novih objektih pušča, piha, vleče.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Valentin Krtelj
2%
2
0.961538461538462%
< 1
5%
Janez Tratnik
5

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Valentin Krtelj
0%
0 %
40.8256880733945%
41 %
100%
Matjaž Bajec
Dejan Škvarč
100 %

Članstva