1. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

8. 12. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati in potrditivjo mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom in ugotovitev izvolitve župana
6. Slovesna prisega župana in pozdravni nagovor,
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja