28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

12. 4. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1.      Informacije in pobude:
2. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021
3. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina
4. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
5. Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnova šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina
6. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
7.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2022.