24. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

11. 11. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
2. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
4. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025
6. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Slejkoti II
7. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra
8. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
9. Informacije in pobude;