22. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

1. 7. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 21. redne seje ter 6. in 7. korespondenčne seje
2. Informacije in pobude
3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
4. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka
5. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
6. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina
9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja