23. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

14. 10. 2021

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 22. redne seje in 8. korespondenčne seje
2. Informacije in pobude
3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021
4. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021
5. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo
6. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina
7. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina
8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro
9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta
10.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: