Novi socialni demokrati

 

 

Osnovne informacije

Št. svetniških vprašanj in pobud

Brez zadetkov.

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Brez zadetkov.

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.