2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

22. 12. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje;
3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora:
4. Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023
5. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni