5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

13. 4. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1.       Potrditev zapisnika 4. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje
3.       Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022
4.       Sklep o ugotavljanju nasprotja interesov;
5.       Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k
6.       Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina
7.       Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
8.       Redna delovna uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih zavodov
9.       Sklep o
10.   Sklep o
11.   Sklep o določitvi poslovne cone v kateri se izvede ukrep št. 3
12.   Odvzemi statusa javno dobro
13.   Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2023;
14.   Imenovanja in kadrovske zadeve: