3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svet občine Ajdovščina

26. 1. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
Pred prvo točko dnevnega reda
1.       Potrditev zapisnika konstitutivne in 2. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje
2.       Informacije in pobude
3.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023
4.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
5.       Cene in subvencije storitve pomoč družini na domu
6.       Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2023
7.       Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2023
8.       Sklep o seznanitvi z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce
9.      Sklep o zagotavljanju javnosti sej v mandatnem obdobju 2022–2026;
10.   Sklepa o odvzemu in pridobitvi statusa javno dobro
11.   Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022
12.   Imenovanja: